PEDIGREE:  CLICK PHOTO

femelles  -  Hündinnen  -  females

Wangthang Kaya

Wangthang Dekyi Tsering

"Kiki"

  

                     Wangthang Amazing Tsamo                  

"Tsamo"

                                                                   mâles  -  Rüden  -  males                                                                      

                                       

 

JCh. Wangthang Sherpa "Sherpa"

Besitzer/Propriétaire: Rudolf und Jrene Kunzer, Lyss (CH)

Tel. (0041) 032 384 53 47     Mail: kunzer.r@besonet.ch

www.tibetterrier-zuchtruede.jimdo.com/sherpa/

           

                                                     

                      

WANGTHANG EXPORTS

 BELGIQUE:

Wangthang Lalana

 DANMARK:

Wangthang Za-ra Pema at Buddha's

   DEUTSCHLAND:

Wangthang Fatima Joy Rangshi

 Wangthang Himalaya

Wangthang Danpa

Wangthang Isi Nila Spun-Zia

Wangthang Samantha for Tibatongs

Wangthang Gser Cha-li Zhannu Dondru

Wangthang Labrang

Wangthang Mani Chewie Marpa

ESPAGNE:

Wangthang Usha Karma

Wangthang Namgyal

                                                                     FRANCE:                                                                          

Wangthang Chen-Po

Wangthang Chumi

                                              Wangthang Dambu                                                 

Wangthang Danpo

                                         Wangthang Prince Every Nomechan                                        

                                               Wangthang Prince Emir                                                   

                                         Wangthang Fandu Du vent levant                                           

                                   Wangthang F'Samaya de l'Empire de Mistral                                   

                             Wangthang Gyal-Po Sam Du vent levant                                  

                           Wangthang Hevajra                             

                                        Wangthang Iendy                                           

                                              Wangthang Princess Jade                                                  

                                 Wangthang Princess Jetsun                                              

Wangthang Kyi-Pu

Wangthang Kira

                    Wangthang Pandara                       

  Wangthang Princess Lakshmi Chen

Wangthang Mustang

    Wangthang Nyima

 Wangthang Norsang

Wangthang Princess O'Kichi

Wangthang Arun

Wangthang Bala Jamba-ti

Wangthang Bali Jamba-ti

Wangthang Garkan

Wangthang Himalaya Gyantse

Wangthang Himalaya Muscari

Wangthang Ipsa

Wangthang Jashodhara

 Wangthang Jo-Khang

Wangthang Luna du Clan de Lis

Wangthang Pasang

 Wangthang Tseyang Dewatchen

Wangthang Za-ra Bumo

Wangthang Za-ra Temba

Wangthang E'Dechen

Wangthang F'Delek

Wangthang Indra Jatra

Wangthang Menkyi

Wangthang Pema Empire de Mistral

Wangthang Wangchuk

ITALIA:

Wangthang Bhakto

Wangthang Chang-Po

Wangthang Chinor

Wangthang Cimba

Wangthang Cunma

Wangthang Gonpo Sam

Wangthang Champa Sam-tso

Wangthang Usha Senge

   LIECHTENSTEIN:

  Wangthang Gyal-Mo Sam

LUXEMBOURG:

  Wangthang Dagpa

     Wangthang Nu-Bo

   SOUTH AFRICA:  

                 Wangthang for Bayan Kara Shankari