portée prévue / Wurfplanung 

2019

  

Pour plus d'informations,  /  Für mehr Informationen,  /  For more informations

Tel. (++41) 032 466 90 55, wangthang@bluewin.ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chiots de  /  Welpen von 

Tsamo  &  Lénor

Ni-mah bei ihrer Familie

  

Pashmina daheim im Garten

 

   Samsara & Mélanor